Messiah 
 
Vrijdagmiddag hebben we al vroeg vrij genomen. Om half acht zou de Messiah beginnen, midden in Den Haag, in de Kloosterkerk. Vroeg van huis dus, om op tijd te kunnen zijn. Anneke Zorn, die de dagelijkse gang van zaken in de kerk coordineert, had ons als gast uitgenodigd voor het concert. Dat is bij ons niet aan dovemansoren gezegd, zeker bij Dineke niet. Ieder jaar besteedt zij een volle dag aan de Leidse Scratch-Messiah. Een uitvoering door het Residentie Kamerkoor met het Residentie Bachorkest is dan een welkome ervaring. Anneke had superplaatsen voor ons (en voor Kees) geregeld. Wij bezoeken de Kloosterkerk (nauw verbonden met de koninklijke familie) voor het eerst. De kerk is bijzonder en oogt toch gezellig. Anneke vertelt dat het aansteken van de kaarsen in de kroonluchters een vak apart is en dat een stevige koster daar al snel twintig minuten mee bezig is. Aan het eind van de avond zien we dat een koster ze ook allemaal met een heuse kaarsendover weer moet doven. De traditie heeft zo haar prijs. Wel mooi voor de bezoekers. De kroonluchters hebben wel assistentie nodig van zware electrische lampen, anders blijft het een erg schemerige bedoening. We vragen ons af hoe de lange zit op de ouderwetse kerkbanken ons zal bekomen.   
 
 
 
Het concert. Het is wel een ervaring om bijna in het orkest te zitten. Ieder trillinkje van een snaar hoor je. Ongelijk inzetten van violisten en koorleden vallen onmiddellijk op. Hoewel dat af en toe voorkwam, kregen we zonder uitzonderingen een zeer muzikale Messiah te horen. Heel knap, maar vooral mooi en spannend neergezet. Opvallend mooie constraterende dynamiek in 'Since by man came death', gevolgd door 'by man came also the resurrection of the dead'. Jos Vermunt is de muzikaal verantwoordelijke en hij had een uitstekende tenor, counter-tenor en bas als smaakmakers. Dineke heeft genoten en Arie is de Messiah weer meer gaan waarderen. Kees vond zijn Messiah-doop (quasi) een waar genoegen (Kees: Leidse scratch!) en Anneke was een voortreffelijke gastvrouw!