Leidsche streken 
 
Jacob van Brouckhoven was een invloedrijk man. Hij was een fel antiremonstrant en een antipapist. Een goeie dus, volgens mijn oude cathecheet. Als één van de rechters was hij verantwoordelijk voor de executie van Johan van Oldebarneveldt. Dat markeert direct de tijd waarin hij leefde. Hij was burgemeester van één van de belangrijkste Hollandse steden in die periode: Leiden. Dankzij Google zijn wij in deze tijd erachter gekomen, dat Jacob van Brouckhoven de papen een geweldig kunstje heeft geflikt. En deze Jacob lacht (het zal figuurlijk zijn) nog steeds in z'n vuistje, want nog elke dag trekt de stad Leiden een lange neus tegen Rome. Zou Jacob via relaties bij de VOC gehoord hebben van de voodoo technieken uit Afrika? Hebben zulke verhalen hem op het idee gebracht om een geheime maar zeer lastige horzel tegen Rome te organiseren? Zo één die geniepige overlast bezorgt, waarvan de oorzaak maar steeds niet achterhaald kan worden? Hoeveel schade heeft zijn actie aan Rome aangericht de achterliggende 400 jaar? En hoe lang gaat dit nog door? En hoe heeft Jacob dat voor elkaar gekregen? Waarom is zijn archief vernietigd, wat toch zeer ongebruikelijk was in die kringen? Wat wilde hij voorgoed verborgen houden?  
 
 
 
Met behulp van Google Earth ontdekte Marc Laman het Leidsche Kerkenkruis. Ik las het in de NRC en heb het direct even gecontroleerd. De west-oost as verbindt de Hooglandse kerk met de Pieterskerk en de noord-zuid as de Lodewijkskerk (vroeger een kapel) en de Marekerk. De Lodewijkskerk is weliswaar later gebouwd (vernoemd naar Lodewijk Napoleon?), maar op die plaats stond een andere kapel. De laatst gebouwde kerk was dus eigenlijk de Marekerk uit de 1630-er jaren. Jan van Brouckhoven wilde als burgemeester per se de nieuwe kerk op de plek hebben waar ze nu staat, ondanks het feit dat het beschikbare perceel veel te krap was en niet echt voor de hand lag. Zo ontstond een sterk antipaaps symbool: een kerkenkruis met de basis op het noorden gericht: de lange neus tegen Rome. Kerkenkruisen hebben uit respect voor Rome de basis gericht naar het zuiden, zoveel mogelijk richting de stad van de heilige vader. Sterker kon het symbool van Jacob van Brouckhoven niet zijn. Hij heeft voor eeuwenlang de positie van Leiden vastgelegd. De Leidenaren moesten het ook maar niet weten. Ze mochten eens op andere gedachten kunnen komen.  
 
In Leiden is al de suggestie gedaan om deze (te noemen) Rembrandt code grondig te onderzoeken en te beschrijven. Dit kerkenkruis lijkt mij ook het topje van de ijsberg, dus er moet veel meer te ontdekken zijn. De Leidenaar Coos de Jong eventueel in samenwerking met z'n broer Jan de Jong kan dunkt me gezien hun beider reputatie goede diensten bewijzen.