Vies of gevaarlijk? 
 
Wij hanteren een duidelijke company policy. Als we in opdracht van een bedrijf, de overheid of een particulier onderzoek uitvoeren dan zijn de resultaten die wij rapporteren confidentieel en dan geven we daar geen commentaar op richting anderen. Maar als informatie in de krant staat dan mag ik daar natuurlijk wel iets over zeggen. De NRC zegt vandaag dat het RIVM een analyserapport van de geloosde afval in Ivoorkust heeft. Ik heb dat rapport ook gezien en wij hebben zelf een analyse gedaan van het afval. Het NRC artikel kopt dat de giftigheid van het afval niet bewezen is. Eigenlijk zegt het artikel dat niet aangetoond is dat watersulfide de oorzaak van het overlijden van 8 mensen is. Dat het zelfs onwaarschijnlijk is. Dat klopt ook, want ik heb al uitgelegd dat het scheikundig niet kan dat waterstofsulfide uit sterke caustic soda kan ontsnappen. Maar ja, als plaatselijk iemand denkt dat het misschien verstandig is om die aggressieve caustic soda met zuur te neutraliseren, dan wordt het verhaal heel anders natuurlijk. Dan kunnen de waterstofsulfide dampen je tegemoet walmen, want het is wel duidelijk dat er veel sulfides inzitten.  
 
Het is wel een beetje kort door de bocht om te zeggen dat het dus wel mee valt met de giftigheid en dat het meer een ondraaglijk stankprobleem is. Een milieudelict van ernstige orde, maar niet meer dan dat. Ik heb een foto geleend uit de NY Times van 28 september.  
 
 
hevige huiduitslag tengevolge waarvan? 
 
Het RIVM stelt dat het mengsel bijna 5% mercaptanen bevat (ik rond het een beetje af naar boven). Het lijstje mercaptanen ziet er waarschijnlijk zo uit (bijbels volledig zou ik zeggen): methaanthiol, ethaanthiol, 1-propaanthiol, 2-propaanthiol, methyl-1-propaanthiol, 1-butaanthiol, 2-butaanthiol, 2-methyl-1-butaanthiol, 3-methyl-1-butaanthiol, 2-methyl-2-butaanthiol, dimethyl-butaanthiol, dimethylthiofeen, dimethylsulfide, 1-pentaanthiol, 2-pentaanthiol, methylethyl-disulfide, cyclopentanethiol, diethylsulfide, 1,4-butaandithiol, ethyl-1-methylethyl-disulfide, benzenethiol, di-isobutylsulfide, dipropyl-disulfide, 4-methyl-benzenethiol, di-n-butylsulfide, ethyl-n-butyldisulfide, n-propyl-n-butyldisulfide, 2,4-dimethylthiophenol, 3,5-dimethylthiophenol, ethyl-pentyldisulfide, dibutyldisulfide, pentyl-propyldisulfide, ethylsulfonylbenzene. Dan zitten er volgens het RIVM ook nog fenolen in.  
Op een fles met thiofenolen (=benzenethiolen), maar ook voor de meeste andere mercaptanen, moeten twee etiketten geplakt zijn: één met een vlam wegens brandbaarheid en één met een doodshoofd wegens giftigheid. Voor de caustic soda komt daar nog het etiket voor etsend en bijtend product bij. Vanwege de grote hoeveelheid caustic zal de brandgevaarlijkheid wel meevallen.  
Dit materiaal moet volgens de EU richtlijnen dus twee niet mis te verstane etiketten opgeplakt hebben, die voor ieder mens dezelfde waarschuwende betekenis hebben. Kijk maar eens of je zulk spul in je keukenkastje hebt staan. Wij niet en zelfs op laboratoria denk ik niet dat je het veel zult aantreffen.