Pliosaurus, plesiosaurus... 
 
Deze week hoorde ik dat op Spitsbergen een vindplaats was ontdekt waar in een klein gebied 28 skeletten van dinosaurus-achtige zeereptielen liggen.  
 
 
de fossielen lagen eerst begraven in de modder, maar door bolling van de zeebodem em erosie liggen ze nu op een heuvelrug (openen bloot). 
 
Eén van de fossielen hebben de onderzoekers 'het monster' genoemd. Een reptiel van 10 meter lang met tanden zo groot als bananen. Een artist impressie van het Natuurhistorisch Museum van de Universiteit van Oslo laat zien dat het geen lieverdje is geweest.  
 
 
Pliosaurus jaagt op kleinere plesiosaurus 
 
Hoe heeft de wereld eruit gezien 150 miljoen! jaar geleden? Op het land, in de lucht en in zee wemelde het van dino-creaturen die we nu nog nauwelijks in dierentuinen zouden kunnen huisvesten. Is die wereld echt geweest? Er zijn sommigen die zeggen dat God de fossielen heeft meegeschapen. Een soort ingebakken ouderdom met alle sporen vandien. Er zijn er ook die zeggen dat de aarde volgens bijbelse telling niet ouder kan zijn dan een tiental duizend jaar. Dus alle metingen die uitwijzen dat honderden miljoenen jaren geleden de aarde vol leven was, moeten een systematische fout bevatten. Ik ga er maar van uit dat de fossielen indertijd ook levende wezens zijn geweest. En dat er dus sprake geweest is van een behoorlijk mens-vijandige omgeving. Het is in dat perspectief dan ook niet zo vanzelfsprekend dat we er zijn. Misschien wil God ons dat op subtiele manier laten weten. Zijn grootheid is echt niet te onderschatten. Hij kan zoveel werelden maken en is heus niet gebonden aan één concept. Hij kan groots uitpakken, maar lijkt toch de voorkeur te geven aan het zwakkere.